MENU

Gül-Pa Ltd. Şti.

Gül-Pa Ltd. Şti. , 1979 yılında inşaat demiri, çimento ve kireç pazarlama işine başlanmış olup, 1989 yılında şirketleşerek Gül­PA Gül Demir Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi ünvanı alınmıştır. Karabük ve İskenderun Demir Çelik bölge bayiliği ile Çorum Çimento Fabrikasının bölge bayilikleri alınarak inşaat malzemelerinin bölgesel pazarlamasına başlanmıştır.